Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aggregate do češtiny

aggregate = úhrn; nahromadění; souhrn; nakupení; nahromaděný; nakupený; seskupený; shromáždit; nahromadit; shluk; souhrnný; soustrojí (odb.); agregát; celek; množina; úhrnný; hromadný; celkový; souborný; nakupit; hromadit; seskupit; seskupit se; činit (úhrnem);
coarse aggregate = hrubé kamenivo; kámen;
data aggregate = skupina dat; seskupení dat; strukturovaný údaj; datový agregát; in the aggregate = úhrnem;

Příklady překladu slova "aggregate" z webu:

As more is produced the aggregate wealth gets larger.  Když více vyprodukujeme, je celá naše společnost bohatší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraggression   aggressor   agitator   agree   agree with   agreed   agreement   agreement on