Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aggravation; aggregated; aggregating do češtiny


aggravation = zhoršení, ztížení, přitěžující okolnost, mrzutost, hněv, okolnost, agravace, vědomé zhoršování obtíží, zostření, přitížení

aggregated = shromážděný, celkový, sestavený, spojený, smontovaný

aggregating = shromáždí, agregování, shlukující, činící (úhrnem), hromadící, shlukování, spojování


Next: aggregation; aggressive; aggrieved; agile    attire; attle; attract; attractive