Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agglutinant; agglutinate; agglutination do češtiny


agglutinant = aglutinační, lnoucí, lepicí, náplast, vázající, pojidlo, srážecí, lepidlo

agglutinate = slepit, sklížit, shlukovat, stmelit, srážet, klihovatět, stmelený, shluknutý, sražený, aglutinovat (jaz.), slepený, spojený

agglutination = klížení, shlukování, tmelení, stmelení, stmelování, srážení, aglutinace (jaz.), lepení, spojení, spékání, přilínání, spojování


Next: agglutinative; aggradation; aggrandize    atrocious; atrocity; attach; attaching