Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agglomeration do češtiny

agglomeration = hromadění; aglomerace; seskupení; shlukování; spékání; shluk; aglomerování; aglomerační; nakupení; slisování; sbalování; slepování; nahromadění; aglomerovaná škvára
town agglomeration = městská aglomerace; aglomerace měst;
aggregate   aggression   aggressor   agitator   agree   agree with   agreed   agreement