Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agenda do češtiny

agenda = program; denní pořádek; denní program; zápisník; jednací pořádek; jednací program; agenda; pořad jednání; program schůze; program jednání; pořad (jednání); jednání; pracovní program; pořad schůze; program zasedání; rozvrh jednání
provisional agenda = prozatímní; prozatímní agenda; prozatímní pořad; item on the agenda = bod programu;

Příklady překladu slova "agenda" z webu:

The agenda also listed the names of all present.  Program obsahoval také jména všech přítomných.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragenesis   agent   agglomeration   aggregate   aggression   aggressor   agitator   agree