Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agape; age; aged; agglomerate do češtiny


agape = dokořán (s ústy), s ústy dokořán, užaslý, žasnout, agapy, hody lásky

age = stárnout, léta, stáří, věčnost, dělat starým, doba, způsobovat stárnutí, odhadnout stáří, epocha, zestárnout, stárnutí, věkový

aged = ve věku, stárl, starý, stár (kolik), stařičký, zestárlý, velmi starý, zastaralý

agglomerate = shlukovat se, nakupit, aglomerát, hromadit, srážet se, shlukovat, aglomerovat (se), kupit, slepenec (geol.), nakupený, sbalený, spečenec


Next: agglutinant; agglutinate; agglutination    atomize; atomizer; atone; atonement