Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad against do češtiny

against = proti (3. p.); před (7. p.); pro případ (2. p., čeho); oproti; na (časově); pro (časově); o (opřený); vůči; naproti; po; ve sporu s (7. p.); proti placení v hotovosti
abut against = přiléhat k; dosedat k; končit v;
advise against = poradit, aby ne; doporučit, aby ne (m); zrazovat od;
antidote against = protijed proti (3. p.); protilátka proti (3. p.);
appeal against = odvolat se proti; odvolávat se proti; bít;

Příklady překladu slova "against" z webu:

Against who?  Na koho?
And against whom?  A proti komu?
She squirmed against him.  Ale, víš...
Or is he against us?  Nebo je proti nám?
Run some of them against a rat?  Myslíš na krysách?
Are you with me, or against me?  Jdete se mnou, nebo proti mně?
As if he were on guard against her.  Jako by byl vůči ní ve střehu.
She leaned forward and brushed her lips against his neck.  Zasmál se.
Duncan went back to his task, sweeping steel against steel.  A ty to děláš.
It stopped, and the dus threw its head, brushing against him.  A jeho dus trhl hlavou a zavadil o něj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragainst nature   agaric   ageing   agency   agenda   agenesis   agent   agglomeration