Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad against nature do češtiny

against nature = nemravný; nepřirozený; proti přírodě; po zaplacení
crime against nature = hřích proti přírodě; zvrácený sexuální trestný čin;

Příklady překladu slova "against nature" z webu:

Went against nature.  Je to proti přirozenosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragaric   ageing   agency   agenda   agenesis   agent   agglomeration   aggregate