Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad again do češtiny

again = znovu; opět; zase; zas; zpět; víckrát už ne (po záporu); naopak zase; dále; však; ještě jednou; naopak; znova; již; už; nanovo; poznovu; stále znovu
breathe again = dýchat znovu; ulevit si;
come again = vrátit se; přijít znovu;
never again = už nikdy; už nikdy ne-;
once again = znovu; ještě jednou; opět; zase;
over again = znovu; opět;
rise again = vstát opět; vstát z mrtvých; změnit názor;

Příklady překladu slova "again" z webu:

Again a silence.  Znovu ticho.
Once again it flicked off.  A znovu zhasl.
He tried again .  Znovu se pokusil křiknout...
She cried out, again and again.  Vykřikla, a znovu.
She throw you out again ...  Zase tě vyhodila...
On the right - once again - death.  A napravo opět smrt.
But mind you, if it happens again ...  Ale varuju vás, jestli se to stane znova...
He went over it in his mind, again and again.  Stále znovu o tom uvažoval.
He hoped they'd be able to do this again soon.  Doufal, že brzy se bude něco podobného opakovat.
Don't ever let me catch you wearing that jacket again either.  Ať už tě v téhle bundě nikdy nepřistihnu!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragainst   against nature   agaric   ageing   agency   agenda   agenesis   agent