Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad afternoon do češtiny

afternoon = odpoledne; odpolední; popolední; do děrování
good afternoon = dobré odpoledne; dobrý den;
yesterday afternoon = včera odpoledne; včerejší odpoledne; in the afternoon = odpoledne;

Příklady překladu slova "afternoon" z webu:

Afternoon did.  Sem nevstoupilo.
The afternoon sun.  Odpolední slunce.
Five this afternoon be all right?  V pět odpoledne by to šlo?
It was late afternoon now.  Bylo už pozdní odpoledne.
And so the long afternoon wore on.  Dlouhé odpoledne se pomalu táhlo.
It's what, one in the afternoon over there now?  Greer tohle všechno věděl.
His narrow ass gleams in the afternoon light.  Jeho úzký zadek svítí v odpoledním světle.
The sun battled the clouds as the afternoon passed.  Slunce svádělo nerovný boj s mračny celé odpoledne.
The sun was still high though it was afternoon now.  Slunce bylo stá­le ještě vysoko, i když už odpoledne pokročilo.
He holds them out to her in the weird afternoon darkness.  V tom podivném odpoledním soumraku jí je nastavuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorafterwards   again   against   against nature   agaric   ageing   agency   agenda