Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad after do češtiny

after = po (6. p.); poté co; přes; podle; pak; potom; vzadu; později; když; příští; pozdější; další; zadní (námoř.); dozadu; navzdory; následující; umístěný na zádi; až; dle; prahnout; nato; za; potom co; našeho letopočtu
ask after = ptát se na (4. p.); vyptat se; zeptat se na; tázat se na;
aspire after = toužit po (čem); usilovat o; aspirovat na (co);
be after = honit; chtít; sledovat; pronásledovat; být po; mít za lubem;
come after = přijít potom; přijít po; lovit;

Příklady překladu slova "after" z webu:

After him?  Po něm?
Get after it!  Za ní!
It is after dark.  Už je tma.
I will look after that.  Ten dodržím.
He is not writing, after all.  Vůbec nepíše.
They're going to go in after her?  Dojdou si tam pro ni?
She got out and he slid after her.  Vystoupila a on za ní.
He didn't drink for a long time after that.  Delší dobu pak nepil.
I had it, and they had to come after it.  Měl jsem je a oni po nich museli jít.
Was there a single true faith, or a life after death?  Existuje opravdu jediná pravá víra?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorafter-effect   afternoon   afterwards   again   against   against nature   agaric   ageing