Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad afraid do češtiny

afraid = v obavách; polekaný; plný strachu; bázlivý; obávat se; bát se; vylekaný; obávám se; vystrašený; bohužel; nanovo
be afraid = bát se; obávat se;
I'm afraid = já se obávám; mám strach; bohužel; bohužel, myslím, že; don't be afraid = neboj se;
I am afraid = obávám se, že;
not be afraid = nebát se; do not be afraid = neboj se;

Příklady překladu slova "afraid" z webu:

Afraid so.  Bohužel ano.
I'm afraid not.  Bohužel ne.
Are you afraid of me?  Ty se mě bojíš?
I am not afraid to die.  Osud ponechme osudu.
There's nothing to be afraid of.  Není čeho se bát.
There is nothing to be afraid of.  Nemusíte se ničeho obávat.
He knew it and he was afraid everyone knew it.  Dobře to věděl a bál se, že to vědí všichni.
The thing for the burglar to be afraid of.  Jeho by se měl bát lupič.
Will you walk with him, or are you afraid of him?  Půjdeš s ním nebo z něj máš strach?
Kandus told me that even the green men are afraid of them.  Kandus mi řekl, že se jich bojí dokonce i zelení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorAfrican   after   after-effect   afternoon   afterwards   again   against   against nature