Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aforesaid; aft; after-care; after-image do češtiny


aforesaid = uvedený prve, shora uvedený, shora zmíněný, řečený, výše uvedený, výše zmíněný, výše jmenovaný, svrchu zmíněný, prve uvedený

aft = zadní, u zádi, k zádi, na záď, u, na

after-care = ochranný dozor, následná péče, domácí léčení, doléčování, starost o rekonvalescenta po nemoci

after-image = změna v záznamu databáze, snímek aktualizované položky, následný obraz, dodatečná představa, dodatečné představa


Next: aftercooler; aftereffect; afterglow; aftermath    assured; asteroid; astride; astringent