Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad afoot do češtiny

afoot = pěšky; na nohou; v proudu; chystá se (něco); v pohybu; v činnosti; na přídi (námoř.)
set afoot = rozpoutat; vyvolat;

Příklady překladu slova "afoot" z webu:

Strange things are afoot in the palace tonight.  Dnes v noci se v paláci dějí podivné věci!
Now there's another scheme afoot to part you from your money.  V této době probíhá právě další akce, jak vás připravit o peníze.
All, however, that seemed to be afoot was a ceremony of some kind.  Vše, co se chystalo, však byl jen jakýsi obřad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraforethought   afraid   African   after   after-effect   afternoon   afterwards   again