Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad afford do češtiny

afford = dovolit si; poskytnout; dopřát si; dát; skýtat; poskytovat; dávat; dovolovat si (4. p.); přinášet; pomoci
I can afford = mohu si dovolit;
I can't afford = nemohu si dovolit;

Příklady překladu slova "afford" z webu:

Can't afford it, sir.  Nemůžu si to dovolit.
He can afford it.  Může si to dovolit.
But we can't afford to.  Jenže to si nemůžeme dovolit.
I no longer can afford weaknesses.  Já si už žádnou slabost nemohu dovolit.
By then they can well afford it;  V té době si to již mohou dovolit;
They'll speculate about how she can afford me.  Budou dumat, jak si ona může dovolit mě.
The dead were dead, and they could afford to be patient.  Mrtví jsou mrtví a mohou si dovolit být trpěliví.
The way things have been going, we can afford it.  A věci se mají tak, že si to můžeme dovolit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraffordable   affreightment   afloat   afoot   aforethought   afraid   African   after