Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad afflict; affliction; affluence; afflux do češtiny


afflict = trápit, soužit, sužovat, rmoutit, zarmoutit, sklíčit, zasáhnout, zle postihnout, znehodnotit, poškodit

affliction = soužení, nemoc, choroba, trápení, bolest, sklíčenost, strádání, neštěstí, bída, deprese, žal, muka

affluence = nadbytek, bohatství, příliv, blahobyt, bohatost, materiální blaho, blahobytnost

afflux = příliv, nával, přívod, příval, vzdutí vody, vzdutá hladina, přitékání, nahromadění


Next: affront; afield; afore; aforementioned    assimilation; assize; associated; assort