Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad affirmation; affirmative; affix; affixion do češtiny


affirmation = potvrzení, tvrzení, prohlášení, místopřísežné prohlášení, čestné prohlášení, potvrzující, přísežná výpověď, stvrzení

affirmative = souhlasný, klad, pozitivní, afirmativní, přisvědčující, potvrzující, ano (kód v radiofonii)

affix = připevnit, přípona (jaz.), přidělit, udělit, dodatek, přídavek, afix, předpona (jaz.), přilepit, opatřit, přívěsek, přibíjet

affixion = přilepení, přibití, přivěšení, připojení, přiložení


Next: afflict; affliction; affluence; afflux    assignation; assignee; assignor; assimilate