Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad affidavit; affiliate; affining; affirm do češtiny


affidavit = místopřísežné prohlášení, prohlášení, afidavit, affidavit, přísežná výpověď, čestné prohlášení

affiliate = přidružený (přičleněný), přičlenit (4. p.), přidružit, přijmout, kooptovat, sloučit, přistoupit za člena (2. p.), vstoupit do (2. p.), připojit, sdružit se, sledovat původ, přistoupit

affining = afinační, hlazení, ostření, čištění, zjemnění, slisování


Next: affirmation; affirmative; affix; affixion    asshole; assiduity; assiduous; assign