Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad affected do češtiny

affected = ovlivnil (4. p.); postižený; ovlivněný; zasažený; působil na; strojený; předstíraný; patetický; dělaný (strojený); chtěný; líčený; vyumělkovaný; přemrštěný; přepjatý; nepřirozený; naučený; napadený; afektovaný; nucený (úsměv); naškrobený; šroubovaný

Příklady překladu slova "affected" z webu:

Your affected air of craven cowardice does not fool me.  To tvoje předstírání slabošské zbabělosti mě nezmate.
The mood affected the whites as well.  Celková atmosféra dopadala i na bělochy.
And it still affected others as it had back then, it seemed;  A zdálo se, že stále ještě na ostatní působí jako dřív;
But none of it affected him.  Nic z toho ho však nijak nezasáhlo.
But none of it had affected her hearing in the slightest.  Ale nic z toho neovlivnilo její jemný sluch.
You are right, though, when you say he affected me.  Máš ale pravdu, když říkáš, že mě ovlivnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraffection   affiliation   affinity   affluent   afford   affordable   affreightment   afloat