Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad affect; affectation; affecting; affectionate do češtiny


affect = působit na (4. p.), afekt, zachvátit, dojímat, mít zalíbení, udělat dojem, stavět na odiv, postihnout, pohnout, napodobit, nosit rád, užívat rád

affectation = strojenost, přetvářka, předstírání, vyumělkovanost, nucenost, nepřirozenost, afektace, chtěnost, líčenost

affecting = ovlivňující (4. p.), citový, dojemný, dojímající, dotýkající se


Next: affidavit; affiliate; affining; affirm    assertive; assess; assessable; assessing