Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad affairs do češtiny

affairs = záležitosti; události; obchodní záležitosti
current affairs = denní události; aktuální události;
foreign affairs = zahraniční věci; zahraniční záležitosti; in the affairs = v záležitostech;
state of affairs = situace;

Příklady překladu slova "affairs" z webu:

These are affairs over which we have no control.  Nechceme o tom dále mluvit s žádným regulským mládětem.
Of his business affairs she knew nothing.  O jeho obchodních záležitostech nevěděla nic.
This is an unusual state of affairs in magical circles.  To je v magických kruzích stav velmi vzácný.
But do not intrude your advice into the private affairs of a kel'en.  Ale nevnucuj své rady do soukromých záležitostí kel'ena.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraffected   affection   affiliation   affinity   affluent   afford   affordable   affreightment