Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aerator; aerograph; aerospace; afar do češtiny


aerator = provzdušňovač, kypřič, saturátor, provzdušňovací zařízení, provzdušňovací přístroj, kypřidlo, perlátor

aerograph = pistole, rozprašovací pistole, radiotelegraf, rozprašovač, malířská stříkačka

aerospace = vzdušný prostor, atmosféra, meziplanetární prostor, letecký a kosmický, zemská atmosféra a vesmír, letecký

afar = v dálce, daleký, odlehlý, zdaleka, zdáli


Next: affect; affectation; affecting; affectionate    assemble; assembling; assert; assertion