Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advisedly; advocacy; aerate; aerating do češtiny


advisedly = záměrně, po zralé úvaze, uváženě, s rozmyslem, po úvaze

advocacy = advokacie, obhajování, zastávání se, advokatura, prosazování

aerate = provzdušnit, nasytit kysličníkem uhličitý, okysličit dýcháním, vyvětrat, osvěžit, oživit, kypřit, provzdušnění, nasytit CO2, provzdušňovat, větrat, provzdušit (tekutinu, půdu)


Next: aerator; aerograph; aerospace; afar    assail; assassination; assay; assemblage