Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advisable do češtiny

advisable = vhodný; účelný; doporučeníhodný; přístupný radám; žádoucí; záhodný; radno; záhodno; rozumný; prospěšný; doporučitelný; návěstní
be advisable = být vhodný; být radno; it is advisable = je radno;

Příklady překladu slova "advisable" z webu:

It may be advisable to wait.  Možná, že by bylo dobré počkat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradviser   advisor   advisory   advisory status   advocate   aeration   aerial   aerial cable