Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advice do češtiny

advice = rada; sdělení; oznámení; avízo; zpráva; informace; porada (med., práv.); návěští; pokyn; ponaučení; upozornění; vyrozumět; poučení; návěst; avizovaný; rady; konzultace; rozkaz; poradní; naučení; úvaha; návěstí; sdělování; návěštní; hlášení; avízní
credit advice = dobropis; avízo;
give advice = radit; poradit; dát radu;
legal advice = právní rada; právní porada; právní rady;
offer advice = poskytnout radu; nabídnout radu;
request advice = žádat o radu; žádat radu; žádost o radu; návěští;

Příklady překladu slova "advice" z webu:

What advice did she give you?  Co vám poradila?
Appreciate your advice and will take precautions.  Děkuji za radu, provádím preventivní bezpečnostní opatření.
I need some advice here.  Teď by přišla vhod nějaká rada.
I'm ashamed that my advice counts for so little.  Stydím se, že moje rada má tak malou váhu.
Not only sorcery, but good advice also.  Nejen kouzla, také dobré rady.
You can call upon me for advice and help at any time.  Kdykoli budete potřebovat pomoci, můžete se s důvěrou obrátit na mě.
Why can't you ever give me good advice like that, partner?  Proč ty mi někdy tak dobře neporadíš, parťáku?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradvisable   adviser   advisor   advisory   advisory status   advocate   aeration   aerial