Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adventitious; adventurer; adventurous do češtiny


adventitious = nahodilý, přidaný, cizí, vedlejší, získaný, adventivní, přídatný, nezděděný, týkající se adventické části cév

adventurer = spekulant, podnikavec, hochštapler, velkorysý podnikatel, dobrodružný, dobrodružka, podnikatel, riskér

adventurous = odvážný, riskantní, ukvapený, podnikavý, nerozvážný


Next: adversary; adverse; advert; advertise    aslant; aslope; aspect; asperity