Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advances do češtiny

advances = pokusy; zálohy; sbližovací pokusy; platby předem; půjčky; pokroky; pokračuje v
bank advances = bankovní půjčky; půjčky od banky; půjčky od bank;

Příklady překladu slova "advances" z webu:

Just now, medical advances seemed very important.  Teď jsou však nejdůležitější pokroky v medicíně.
The tragedy was that such advances had been triggered by injustice;  Je jen tragédie, že takové pokroky jsou podněcovány bezprávím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradvantage   adventure   adversely   advertisement   advertising   advice   advisable   adviser