Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advancement do češtiny

advancement = vzestup; povýšení; pokrok; rozvoj; podporování; záloha; postup; posun; další vývoj; zvýšení; zlepšení; zdokonalení; růst; urychlené projednání; vývoj; podpora; prosazování; povznesení; finanční záloha; zvyšování bezpečnosti práce
professional advancement = odborný postup; postup v zaměstnání;

Příklady překladu slova "advancement" z webu:

Advancement, of course.  Uvidíte, že to půjde.
Suddenly advancements and careers shifted into small perspective.  Služební postup a kariéra se náhle zdály mnohem méně důležité.
Where was the advancement?  Kde tu čekal postup?
He had no interest in war or advancement.  Nezajímal se o válku ani o hodnostní postup.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradvancer   advances   advantage   adventure   adversely   advertisement   advertising   advice