Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advanced do češtiny

advanced = pokročilý; rozvinutý; vyspělý; zdokonalený; dále vyvinutý; perspektivní; konaný v předstihu; pokrokový; progresivní; předsunutý; moderní; polní; zdokonalená metoda; zvýšená cena; zdokonalený systém; předběžný; zvýšený; rozšířený; pokročilé funkce
more advanced = pokročilejší; vyspělejší;

Příklady překladu slova "advanced" z webu:

She advanced again.  Miriel znovu zaútočila.
He still advanced with caution;  Přesto dál pokračoval opatrně;
Then there was more advanced technology.  Potom se nabízelo použít dokonalejší technické prostředky.
You'll see how civilized, how advanced we are.  Uvidíte, jak jsme civilizovaní a vyspělí.
He drew his own sword and advanced on her.  Tasil vlastní meč a blížil se k dívce.
Around him the bridge was massed with advanced surveillance equipment.  Kolem něj na můstku bylo nejmodernější pátrací zařízení.
The man stopped in his tracks as she advanced on him.  Když k němu vykročila, muž se na místě zarazil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradvancement   advancer   advances   advantage   adventure   adversely   advertisement   advertising