Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad advance do češtiny

advance = předčasný; postup; pokročit; záloha; předběžný; postupovat (vpřed); zvyšovat (ceny); dělat pokroky; podporovat; napomáhat; pokrok; zvýšení (cen); posunout (vpřed); pokračovat (vpřed); platit předem; dát zálohu; zvýšit (ceny); stoupat v ceně; uspíšit
automatic advance = automatická regulace zapalování; automatický předstih;
bank advance = peněžní půjčky; bankovní půjčky;
cash advance = půjčka v hotovosti; pokladní záloha; záloha;
full advance = úplný předzápal; předstih; předstih zapalování;

Příklady překladu slova "advance" z webu:

Advance became a stumbling, groping muddle.  Postup se zpomalil a proměnil v boj o každý krok.
The advance could not be stopped now.  Teď už mohli postupovat dál.
Cash in advance for one month,' he said.  Zaplacen hotově na celý měsíc, řeka.
Okaythe photographs should advance in increments of .  Dobře - fotografie by měly přicházet každou 0,8955 vteřiny.
We've already gotten their advance gothrough ...  Máme od nich už předběžné pokyny...
They shrieked protest, but the advance went on.  Vřeštěli na protest, ale šli dál.
Mind you, the rascal paid in advance though.  Rád bych ale upozornil, že ten grázl platil předem.
Not only would he do nothing to advance them;  Nejenže ji v tom nijak nechtěl povzbudit;
It is a capital mistake to theorize in advance of the facts.  Základním omylem je teoretizovat dřív, než známe fakta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradvanced   advancement   advancer   advances   advantage   adventure   adversely   advertisement