Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adrift do češtiny

adrift = zmítaný; nazdařbůh; unášený proudem; vydaný na pospas (živlům, osudu); neuvázaný; nezakotvený; bez cíle; bezmocný; plující; po proudu; neovládaný; unášený; zručný
be adrift = letět po větru; plout po proudu;
cut adrift = přerušit; opustit; osamostatnit se; zůstat jako kůl v plotě; pustit do proudu (námoř.); pustit po větru (námoř.);
turn adrift = vyhnat z domu; nechat napospas; vyhodit na ulici;
adulthood   advance   advanced   advancement   advancer   advances   advantage   adventure