Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad admix; admonish; admonition; ado do češtiny


admix = přimísit, přimíchat, namíchat, vmísit, přidat, přiměšovat, přimíchávat, přidávat

admonish = napomenout, připomenout, nabádat, varovat, pokárat, radit proti, udělit důtku, udělit napomenutí, upozornit

admonition = napomenutí, varování, výstraha, důtka, pokárání, varování před, poznámka

ado = rozčilení, zmatek, okolky, hluk, nesnáze, potíže, okolek


Next: adolescence; adolescent; adopt; adoption    arris; arrive; arrogance; arrogant