Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad admitted do češtiny

admitted = přiznal; připustil (že); přijatý; přijat; připuštěný; přiznaný; nepochybně

Příklady překladu slova "admitted" z webu:

He admitted that now.  Ted' už to věděl.
Three women admitted today.  Dnes byly přijaty tři ženy.
He sort of admitted it.  Připustil to.
And only probably, he admitted to himself.  A jenom pravděpodobně, připouštěl.
But it doesn't matter that you admitted listening.  Ale to nevadí, že ses přiznal k poslechu.
I was at such a place, he admitted carefully.  Byl jsem na takovém místě, připustil opatrně.
There was a chorus of denials — no one admitted to knowing me.  Ozval se sbor zamítavých hlasů nikdo o mně neslyšel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradmixture   adrift   adulthood   advance   advanced   advancement   advancer   advances