Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad admittance do češtiny

admittance = vstup; přístup; vpuštění; admitance; zdánlivá vodivost; vodivost; připuštění; vstoupení; přiznal
direct-axis admittance = podélná admitance; admitance v podélné ose;
no admittance = vstup zakázán; zakázaný vchod; nepovolaným vstup zakázán;

Příklady překladu slova "admittance" z webu:

His countenance earns your admittance here.  O to, že jsi zde, se zasloužila jeho přízeň.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradmitted   admixture   adrift   adulthood   advance   advanced   advancement   advancer