Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad admissible do češtiny

admissible = přípustný; dovolený; přijatelný; povolený; dovoleno; přístupný; přípustná chyba
declare admissible = prohlásit za přijatelné; prohlásit za přípustné; declare st. admissible = vyhlásit co za přípustné;

Příklady překladu slova "admissible" z webu:

Admissible in court?  U soudu přípustné?
I imagine none of it's admissible in litigation anyway, is it?  Stejně takový důkaz není u soudu přípustný, že ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradmission   admittance   admitted   admixture   adrift   adulthood   advance   advanced