Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad administrator do češtiny

administrator = administrátor; správce; vykonavatel; správce pozůstalosti; organizátor; opatrovník pozůstalosti; vykonavatel závěti; administrátorský; správní úředník; řídící pracovník; administrátorka; představitel; správce jmění
district administrator = župan (správce); oblastní administrátor;
network administrator = administrátor sítě; správce sítě; appoint the administrator = ustanovit správce;

Příklady překladu slova "administrator" z webu:

A bad administrator.  Je špatný správce.
They conferred in the hospital administrator's vacant office.  O celé záležitosti hovořili v prázdné administrátorově kanceláři.
Out of the question, snapped the administrator.  Nepřichází v úvahu, příkře odpověděl správce.
This mention of insurance really agitated the administrator.  Celá věc by trvala nejdéle třicet vteřin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradmissible   admission   admittance   admitted   admixture   adrift   adulthood   advance