Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adjusting do češtiny

adjusting = regulování; nastavující; regulační; seřizování; stavěcí; přestavování; nastavování; seřizovací; seřízení; adjustace; stavění; přizpůsobení; nastavení; úprava; cejchující; rovnající; regulace; vyrovnávací; vyrovnávání; cejchování; opravování; urovnávání
brake adjusting = zařízení pro seřízení brzd; nastavení brzdy;
debt adjusting = vyrovnání dluhu; vyrovnávání dluhu;
speed adjusting = seřízení počtu otáček; nastavení otáček; seřízení otáček;

Příklady překladu slova "adjusting" z webu:

Armitage stood, adjusting the lapels of his jacket.  Armitage vstal a upravoval si klopu saka.
He was still adjusting knobs.  Ještě pořád kroutil knoflíky.
Moving forward slowly, he said, adjusting the controls.  Pomalu postupovat vpřed, řekl a nastavoval ovládací prvky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradjusting command   adjusting nut   adjusting screw   adjustment   adjustments