Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adjudicate; adjudication; adjunct do češtiny


adjudicate = posuzovat, rozhodovat (soudně), prohlásit (soudně), rozsoudit, přisoudit, upravit soudně, soudně rozhodnout, soudně rozhodovat, přiřknout, uznat, vynést soudní nález, soudně přiznat

adjudication = rozhodnutí (soudní), prohlášení soudu, soudní rozhodnutí, soudní úprava, soudcovské rozhodnutí, soudní výrok, přisouzení nároku, rozsouzení věci, adjudikace, přiřčení


Next: adjust; adjustability; adjustable; adjusted    armchair; arming; armour; armoury