Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adit; adjacent; adjoin; adjoining do češtiny


adit = přístup, štola, sběrná galerie, odvodňovací štola, jímací štola

adjacent = přilehlý, sousední, vedlejší, sousedící, soumezný, hraničící, bezprostřední, pohraniční, sousedit

adjoin = sousedit s, přiléhat, přiléhat k (3. p.), připevnit, připojit, být poblíž, připojovat, přidávat, hraničit

adjoining = vedlejší, sousedí s (7. p.), přilehlý, hraničící, sousední, sousedit, hraniční, soumezný


Next: adjourn; adjournment; adjudge; adjudgment    argue; arguing; argumentative; arid