Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adhesion do češtiny

adhesion = soudržnost; přilnavost; lpění; oddanost; srůst; lnutí; přilnutí; podpora; adheze; přistoupení; přistoupení ke smlouvě; dohoda o přistoupení ke smlouvě; srůstání; lepení; přilínání; srůst sousedních tkání; adhese; aktivant
diaphragmatic adhesion = brániční srůst; srůst bránice;
dry adhesion = přilnavost na suché vozovce; adheze na suché vozovce;
tire adhesion = přilnavost pneumatiky; adheze pneumatiky; coefficient of adhesion = součinitel adheze; pokles přilnavosti;
adhesive   adjective   adjuster   adjusting   adjusting command   adjusting nut   adjusting screw   adjustment