Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adherence do češtiny

adherence = věrnost; přilnavost; lnutí; lpění; oddanost; zachovávání; dodržování; množina izolovaných bodů; adheze; příchylnost; adhese; dodržení; Inutí; lpění na
adherence to   adhesion   adhesive   adjective   adjuster   adjusting   adjusting command   adjusting nut