Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adherence to do češtiny

adherence to = lpění na; věrnost (čemu); příchylnost k; dodržování (čeho); lnutí k; oddanost (čemu); zachovávání (čeho); věrnost zásadám
rigid adherence to = přísné lpění (na čem); dodržování (2. p.);
adhesion   adhesive   adjective   adjuster   adjusting   adjusting command   adjusting nut   adjusting screw