Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad adept; adhere; adherent; adhesiveness do češtiny


adept = odborník, mistr, zběhlý, obratný, zkušený, adept, znalý, odborně zdatný, zasvěcený

adhere = lepit se, lnout, lpět, řídit se, trvat, zachovávat, dodržet, pevně se držet, dodržovat, přilepit, přidržovat se, být stoupencem

adherent = přívrženec, přilnavý, spjatý, přichycený, příchylný, adherentní (filoz.), stoupenec, lnoucí, lpící, následovník, atributivní, přirostlý

adhesiveness = lepivost, lepkavost, adheze, klíživost, soudružnost


Next: adit; adjacent; adjoin; adjoining    ardour; arduous; area; arenaceous