Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad address do češtiny

address = adresa; oslovit (4. p.); zaměřovat se na (4. p.); oslovení; adresovat; obrátit se; projev; proslov; vystupování; pohotovost; obratnost; paměťové místo; určit; opatřit adresou; dvořit se; ucházet se; zaměřit golfovou holí; podání; přípis; řeč; chování
absolute address = absolutní adresa; reálná adresa; přímá adresa;
accommodation address = adresa pouze pro pobyt; adresa pouze pro poštu;
actual address = skutečná adresa; absolutní adresa;
base address = základní adresa; bázová adresa; báze;

Příklady překladu slova "address" z webu:

His address was ten minutes away.  Bydlí deset minut pěšky od fakulty.
Suppose the address was in a computer?  Co když je adresa v počítači?
I had to address his back.  Musel jsem oslovit jeho záda.
It doesn't give the address of his house.  Jeho adresa tu není.
She made no effort to address her food.  Vůbec se nedala do jídla.
I need his wife's name and address if we have it.  Potřebuji jméno a adresu jeho ženy, pokud ji máme.
He called a cab and gave an address two blocks away.  Objednal si taxík a udal mu adresu o dva bloky dál.
At last, he turned his head slightly to address me directly.  Kam se ženeš?
He broke off his inspection of the room to address me directly.  Přestal prohlížet místnost a obrátil se přímo ke mně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraddressing   adequate   adherence   adherence to   adhesion   adhesive   adjective   adjuster