Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad additive do češtiny

additive = přísada; aditivní; doplňkový; sčítací; součtový; přídavný; dodatkový; pomocný; aditiv (chemická přísada do mazadla); přídavná látka; aditivum; přídavek; doplňovací; doplňková barva
anti-icing additive = protimrazová přísada; přísada proti zledovatění (benzinu);
antiknock additive = antidetonační přísada; přísada proti klepání motoru;
antirust additive = přísada proti rezivění; přísada proti korozi (např. do benzinu);
additives   address   addressing   adequate   adherence   adherence to   adhesion   adhesive