Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad additional; addle; adduct; adenoid do češtiny


additional = dodatečný, navíc, doplňkový, dodatkový, přídavný, extra, přídavkový, pomocný, ještě jeden, dodatečná změna, dostatečný, mimořádný

addle = zmást, neplodný, jalový, zkažený, prázdný, zmatený, poplést, plést (přen.), jen, kazit se

adduct = sloučenina, adukt, addukovat, přitahovat, otáčet dovnitř

adenoid = adenoidní, žlázový, nosní mandle, žláze podobný, žláznatý


Next: adept; adhere; adherent; adhesiveness    architrave; archway; ardency; ardent