Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad addition do češtiny

addition = dodatek; přidání; sčítání; přísada; doplněk; přídavek; přírůstek; připojení; příměs; přimíchávání; přidávání; adice; dodatečný; přimíšení; nástavba; sčítací; přístavba; přidaný; doplatek; přimíchání; doplňování; přičítání; zvyšování; přiřazení; přísada
in addition = navíc; nadto; kromě (čeho); vedle (navíc);
logic addition = logické sčítání; bzučení; hluk;

Příklady překladu slova "addition" z webu:

A late addition to the list, she whispered.  Pozvali jsme ho dodatečně, zašeptala.
We propose the addition of a third level of information:  Navrhujeme připojení třetího stupně informací:
Now there's another splendid addition to the peace conference tables.  Tb je přece krásný zákusek k mírové konferenci.
Whose side was he on now — in addition to his own?  Na čí straně byl nyní - kromě své vlastní?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoradditive   additives   address   addressing   adequate   adherence   adherence to   adhesion