Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad addiction do češtiny

addiction = závislost (na); návyk; závislostní; sklon; silný zájem o; chorobný návyk; závislost; náruživost; toxikomanie; toxikománie; narkomanie
drug addiction = narkomanie; toxikomanie; drogová závislost; narkománie; toxikománie; závislost na drogách;

Příklady překladu slova "addiction" z webu:

Obsession is just a variety of addiction.  Ob­sese je pouze druh toxikománie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraddition   additive   additives   address   addressing   adequate   adherence   adherence to