Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad actually; actuary; actuate; acute do češtiny


actually = vlastně, skutečně, opravdu, dokonce, doopravdy, zřejmě, právě, nyní

actuary = aktuár (zast.), pojistný technik, finanční matematik, matematik, kalkulant

actuate = uvést do chodu, podněcovat, uvádět do pohybu, pudit, vystavovat, ovládat, spouštět, působit, budit, uvést v činnost, pohnout, hnát

acute = ostrý (úhel), naléhavý, prudký, pronikavý, ostrý přízvuk, tísnivý, náhlý, bystrý, jemný, kritický, akut, přízvuk


Next: acuteness; ad-lib; adapt; adapted    aquaplaning; aqueous; aquifer; arachnoid