Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad activity do češtiny

activity = aktivita; činnost; živost; pohyblivost; čilost; zaměstnanost; ruch; organizační jednotka; působení; působnost; tvorba; radioaktivita; jednotka; radioaktivní materiál; aktivnost; účinnost; jednání; konání; provoz; účinek; zaměstnání; cílevědomá činnost
account activity = aktivita účtu; pohyb účtu;
biological activity = biologická účinnost; biologická aktivita;
business activity = obchodní činnost; podnikatelská činnost; obchodní podnikání;
channel activity = činnost kanálu; aktivita kanálu;

Příklady překladu slova "activity" z webu:

The activity around his plywood cot was slowing.  Aktivita kolem jeho překližkového lehátka se zpomalovala.
No other activity was like it.  Tomu se nevyrovná žádná jiná činnost.
A lot of activity on the ceiling, too...  U stropu se něco dělo.
Most of the loading activity was aft.  Většina nakládání se odbývala vzadu.
There are no lights or activity of any kind.  Nevidíme světla, ani známky jakékoliv činnosti.
His nightvision systems showed lots of activity on the ground.  Jeho noční infradalekohled ukazoval rozsáhlou činnost na zemi.
It was lucky for him that solar activity was low.  Měl štěstí, že solární aktivita byla zrovna nízká.
But we strongly suspect a lot of criminal activity down there.  Ale máme silné podezření, že tam dochází ke značné zločinné činnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoractor   actuated   actuating   actuating linkage   actuation   actuator   acuity   acumen